“Extinction Rebellion” (Pobuna protiv Izumiranja) je globalni ekološki pokret koji je osnovan u Ujedinjenom Kraljevstvu 2018. godine. Cilj pokreta je da kroz nenasilne direktne akcije i građansku neposlušnost privuče pažnju javnosti i vlada na hitnost klimatske krize i masovnog izumiranja vrsta. Osnovne karakteristike i ciljevi “Extinction Rebellion” uključuju:

1. Fokus na Klimatskoj Krizi:

  • Pokret stavlja naglasak na urgentnost borbe protiv klimatskih promena i sprečavanja kolapsa biodiverziteta.

2. Nenasilni Protesti:

  • “Extinction Rebellion” koristi nenasilne metode da bi izvršio pritisak na vlade da preduzmu ozbiljne mere u borbi protiv klimatskih promena.

3. Građanska Neposlušnost:

  • Članovi pokreta često učestvuju u akcijama građanske neposlušnosti, kao što su blokade puteva, okupacije javnih prostora i slične aktivnosti koje privlače pažnju medija i javnosti.

4. Globalna Prisutnost:

  • Od svog osnivanja, pokret se proširio na mnoge zemlje širom sveta, pridobijajući hiljade pristalica.

5. Transparentnost i Inkluzivnost:

  • “Extinction Rebellion” teži da bude transparentan i inkluzivan pokret, otvoren za sve ljude bez obzira na njihovu pripadnost.

6. Tri Glavna Zahteva:

  • Istina o Klimatskoj Krizi: Traženje od vlada da iskreno komuniciraju sa javnošću o ozbiljnosti klimatske krize.
  • Smanjenje Emisija na Nulu do 2025.: Postavljanje ambicioznog cilja smanjenja emisija gasova staklene bašte na nulu do 2025. godine.
  • Građanski Saveti: Formiranje građanskih saveta koji bi nadgledali procese donošenja odluka o klimatskim promenama.

7. Kreativnost i Kultura:

  • Pokret koristi kreativne pristupe, kao što su umetničke instalacije i performansi, za širenje svoje poruke.

8. Poziv na Hitnu Akciju:

  • “Extinction Rebellion” naglašava potrebu za hitnim akcijama vlada širom sveta kako bi se izbegle najgore posledice klimatske krize.