1. Iskorišćavanje Termalnih Podzemnih Voda:

 • Geotermalna Energija za Industriju: Razvijati tehnologije i infrastrukturu za korišćenje geotermalne energije iz termalnih podzemnih voda za industrijske potrebe.
 • Podsticaji za Geotermalne Projekte: Pružati finansijske podsticaje ili poreske olakšice za industrije koje prelaze na geotermalnu energiju.

2. Modernizacija Industrijskih Procesa:

 • Primena Geotermalne Energije: Integracija geotermalne energije u procese grejanja i hlađenja u industriji.
 • Energetska Efikasnost: Poboljšati energetsku efikasnost industrijskih postrojenja korišćenjem geotermalne energije.

3. Održivo Korišćenje Vode:

 • Reciklaža Vode: Razvijati sisteme za reciklažu i ponovnu upotrebu vode iz industrijskih procesa.
 • Očuvanje Vodnih Resursa: Implementirati mere za smanjenje potrošnje vode i zaštitu podzemnih voda.

4. Edukacija i Saradnja:

 • Obrazovanje o Geotermalnoj Energiji: Organizovati edukativne programe za industrije i zajednicu o prednostima i primeni geotermalne energije.
 • Partnerstvo sa Naučnim Institucijama: Sradnja sa univerzitetima i istraživačkim centrima u razvoju naprednih geotermalnih tehnologija.

5. Zelena Infrastruktura:

 • Gradnja i Renoviranje: Podsticati primenu geotermalne energije u novim industrijskim projektima i renoviranju postojećih objekata.

6. Javno-Privatno Partnerstvo:

 • Investicije u Geotermalnu Energiju: Podsticati investicije privatnog sektora u razvoj geotermalnih projekata.
 • Integracija sa Lokalnim Energetskim Mrežama: Povezivanje geotermalnih projekata sa lokalnom energetskom mrežom.

7. Politika i Regulativa:

 • Podrška Zakonodavstvu: Razvijati i usvajati zakone koji podstiču upotrebu geotermalne energije u industriji.
 • Standardi i Certifikacije: Postaviti standarde za geotermalne instalacije i osigurati njihovo poštovanje.

Iskorišćavanjem termalnih podzemnih voda, Novi Sad može značajno unaprediti održivost svoje industrije. Uz pravilno planiranje, ulaganje i saradnju između različitih sektora, geotermalna energija može postati ključni stub održive industrijske politike grada.