Park na Limanu 2

Završeni su radovi na popločavanju i izgradnji pešačkih staza preko već utabanih staza nastalih od pešaka, postavljene su klupe, a preostali su radovi na hortikulturnom uređenju.

Posađeni su drvoredi, a preostalo je sađenje cveća i sitnog žbunja.

Grube radove izvodi JKP „Put“, nakon čega će čitav prostor novim sadnicama oplemeniti JKP „Gradsko zelenilo“.

Da podsetimo, prethodno je Udruženje građana „Kutak Liman 2“ organizovalo prikupljanje potpisa građana, kako bi ova zelena površina, popularna Livadica, postala park. Ova akcija predstavlja samo jedan od niza aktivnosti ovog udruženja na ozelenjavanju i ulepšavanju Limana 2.

Grad Novi Sad je prepoznao inicijativu građana i u skladu sa planom Grada da se na čitavoj njegovoj teritoriji poveća broj zelenih površina, pristupio realizaciji ovog projekta.