Parkić u Jugovićevu

Gradsko zelenilo oplemenilo je prostor pored vrtića Veseli vozić u ulici Janka Čmelika u Novom Sadu zasadivši 12 ukrasnih trešnji i 2 kestena. Stabla su posađena na površini oko dečijeg igrališta i košarkaškog terena. Ispod novog drveća postvljene su i četiri nove klupe. Akcija Zelenila odraz je zajedničke brige za uređenje manjih celina za relaksaciju odraslih i igru dece. Prostor oko dečijeg igrališta sa novim drvećem i klupama rezultat je saradnje kompanije Fiscal solutions koja je donirala sadnice i klupe, radne grupe Zelena stolica, mesne zajednice Jugovićevo i JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, koje se primarno stara o zelenilu u Novom Sadu.

U ulici Janka Čmelika Novosađanima je pokazan novi oblik inicijative i saradnje više zainteresovanih subjekata za intenzivnije ekološko unapređivanje gradskih prostora. Predstavnici kompanije Fiscal solutions poželeli su da finansiraju ozelenjavanje nekog novosadskog kvarta o čemu su se konsultovali sa predstavnicima radne grupe Zelena stolica. Kako je u Gradu u toku realizacija projekta Zeleni kvart za zeleni Novi Sad, koji mesnim zajednicama pruža mogućnost za uređivanje mikro parkova, kompanija i radna grupa obratili su se Gradskom zelenilu sa svojom ponudom. Tako je mesnoj zajednici Jugovićevo koja se ranije obratila Zelenilu sa zahtevom omogućeno da ostvari želju da uredi prostor u ulici Janka Čmelika. Na osnovu predloga iz mesne zajednice, Gradsko zelenilo je odmah realizovalo ideju koja će stanarima i deci iz okolnih zgrada omogućiti prijatniji boravak i igru u hladu, na svežem vazduhu.

Nakon završenog posla zadovoljstvo sa rezultatom zajedničke akcije izrazili su Ivana Gojković, predstavnica radne grupe Zelena stolica, Milica Kujundžić, marketing menadžer kompanije Fiscal solutions, predstavnici Gradskog zelenila Novi Sad i mesne zajednice Jugovićevo. Od njih se moglo čuti da su veoma zadovoljni promocijom novog modela ekološke saradnje koji ima potencijal da u zalaganju za ekološke promene postigne odlične rezultate time što će mobilisati entuzijaste i njihovu energiju i inicijativu koje će se na poželjan način uskladiti sa profesionalnim angažmanom zaposlenih gradskog preduzeća. Rečeno je da se ekološki problemi mogu brže rešavati uz inicijativu građana i primeren doprinos udruženja i kompanija.